Despre AEM:


Asociatia Expertilor de Mediu (AEM) are ca scop dezvoltarea durabila prin initierea si implementarea unor proiecte pe termen scurt, mediu si lung. Activitatea AEM se bazeaza pe realizarea unor obiective relevante si aplicabile, având rezultate masurabile privind îmbunatatirea mediului înconjurator si managementului calitatii, care sa constituie un sprijin real pentru factorii de decizie si pentru public.


Principalele activitati ale AEM:


 • comunicare, informare si constientizare a publicului
 • cooperare si dialog
 • evaluarea politicilor publice
 • instruire si educare
 • intarirea capacitatii si support tehnic

 • Principalele domenii de activitiate ale AEM:


  1. Dezvoltare durabila regionala

  2. Evaluarea imapactului asupra mediului si evaluarea strategica de mediu

  3. E-governance :

  -Raspunderea de mediu ;

  -Conventia de la Aarhus privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu;

  -Conventia de la Espoo privind evaluarea imapctului asupra mediului in context transfrontier ;

  -Conventia de la Stockholm privind Poluatii Organici Persistenti

  4. Conservarea naturii, biodiversitate si paduri

  5. Mediul urban si rural

  6. Protectia atmosferei

  7. Zgomot

  8. Chimicale

  9. Managementul deseurilor

  10. Mediu si industria, sanatatea, agricultura, transporturi, energie

  11. Biotehnologii